Fakultet političkih nauka, 22.04.2020

Pravila izrade seminarskog radaPlanom rada na predmetu Partije i partijski sistemi predviđeno je da za rad na vježbama bude dodijeljeno 20 poena.

Nakon održanih 3 časa vježbi tokom semestra prije prekidan nastave, preostali dio bodova (15) će biti preusmjeren na izradu seminarskog rada. Detaljan vremenski okvir za prijavu, uz dodatnu literaturu, biće dostupan na sajtu predmeta do kraja radne sedmice.

Spisak tema: 

 1. Demokratska tranzicija i političke partije u Crnoj Gori
 2. Uticaj društvenih rascjepa na partije i partijski sistem u Crnoj Gori
 3. Sistem sa dominantnom partijom u Crnoj Gori
 4. Ideološko pozicioniranje partija i glasača u Crnoj Gori
 5. Izborno ponašanje birača u Crnoj Gori
 6. Partijske koalicije u Crnoj Gori
 7. Organizacija i rukovodstvo u političkim partijama u Crnoj Gori

Pravila izrade seminarskog rada:

 • U slučaju da studenti žele obrađivati temu izvan ponuđenih, ona mora biti vezana za partije i partijski sistem Crne Gore.
 • Seminarski rad je moguće raditi u paru.
 • Dužina rada 5000 riječi, uz moguće odstupanje od +- 10%.
 • Rok za predaju je 20.maj 2020. godine.
Broj posjeta : 90