Fakultet političkih nauka, 08.12.2019

Drugi test-gradivoDrugim testom je obuhvaćeno sljedeće gradivo:

Gordana Vilović, Povijest vijest (str. 139-163)

Boban Tomić, Uvod u medije (str. 132-149)

Zoran Jevtović, Radivoje Petrović, Zoran Aracki, Žanrovi u savremenom novinarstvu (str.157-221, 221-270)

Stjepan Malović, Osnove novinarstva (str. 147-159, 185-189, 217-235)

 

Broj posjeta : 73