Fakultet političkih nauka

Plan rada i pravila polaganja ispita
U prilogu se nalazi plan i program, kao i pravila polaganja ispita koja smo dogovorili na prvom času. 

Dokumenti

Broj posjeta : 68