Fakultet političkih nauka

TERMIN ZA ZAVRŠNI ISPIT
ZAVRŠNI ISPIT  IZ EVROPSKOG RADNOG PRAVA ODRŽAĆE SE U SRIJEDU 20.01.2021. GODINE U SLJEDEĆIM TERMINIMA:

  • u 11h: studenti sa brojem indeksa 26/20 do 35/20
  • u 11.45h: studenti sa brojem indeksa 48/20 do 54/20
Broj posjeta : 69