Fakultet političkih nauka

POPRAVNI KOLOKVIJUM: 21.12.2020.
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ EVROPSKOG RADNOG PRAVA ODRŽAĆE SE U PONEĐELjAK, 21.12.2020. GODINE, SA POČETKOM U 10.30H.

Broj posjeta : 65