Fakultet političkih nauka

Međunarodna socijalna politika - predavanje
Predavanje iz predmeta Međunarodna socijalna politika održaće se u subotu, 30.11.2019. godine

sa početkom u 10.00h, sala 2.

Broj posjeta : 169