Fakultet političkih nauka

Međunarodna socijalna politika - ispit
Ispit iz predmeta Međunarodna socijalna politika održaće se 17. februara sa početkom u 10.30 sati.

Broj posjeta : 190