Fakultet političkih nauka

Studijski program Socijalna politika i socijalni rad
Savremeni društveni procesi nužno rezultiraju određenim, kako pozitivnim tako i negativnim uticajima na pojedince, društvene grupe i društvo u cjelini.

Različitost i nepredvidivost životnih situacija povećavaju značaj mogućnosti teorijskog i praktičnog usavršavanja studenata koje nudi ovaj studijski program. Na taj način oni se osposobljavaju za suočavanje sa izazovima profesije.

Socijalna politika je veoma važan segment svake državne politike, budući da se bavi najznačajnijim aspektima ljudske egzistencije. Siromaštvo, nezaposlenost, izbjeglištvo, beskućništvo su samo neki od mnogobrojnih problema sa kojima se součava moderno društvo, a koje proučava socijal – politička misao i praksa.

Socijalni rad, kao naučna djelatnost, prvenstveno vodi računa o ljudskim potencijalima, koje treba probuditi, razviti i ostvariti.

Socijalni rad zahtijeva aktivnost u svakom činu koji doprinosi razvoju kako čovjeka, tako i društva kojem on pripada.

Naše društvo zahtijeva sve veći broj stručnjaka ovog obrazovnog profila, koji će dati svoj doprinos u projektu socijalnog i ekonomskog razvoja. Studijski program Socijalna politika i socijalni rad, sa svojim edukativnim sadržajem, svakako predstavlja važan dio tog projekta.