Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 17.03.2020

Materijali sa predavanjaU prilogu su slajdovi sa predavanja, zaključno sa dijelom koji se odnosi na tekst procesore (9. termin predavanja). Ovi slajdovi pokrivaju teorijski dio kolokvijuma. U sklopu materijala za vježbe, biće dostupni i dodatni materijali. Prezentacija koja se odnosi na rad sa Microsoft Excel / Libre Office Calc softverom će biti naknadno objavljena.

Eventualna pitanja i primjedbe uputiti predmetnom nastavniku na adresu milos@ucg.ac.me, odnosno, predmetnom saradniku na adresu milosb@ucg.ac.me.

Dokumenti

Broj posjeta : 380