Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 02.03.2018

Prvi domaći zadatak i termin predajeU prilogu je postavka prvog domaćeg zadatka. Izrade se predaju u pisanoj formi, u petak, 9. marta 2018. godine, u terminu vježbi. Naknadno predati domaći zadaci neće biti razmatrani.

Dokumenti