Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Popravni kolokvijum i priprema za završni ispit
Na ETF-OL sistemu, https://bp.etf.ac.me/ol otvorio sam mogućnost za prijavljivanje studenata zainteresovanih za popravni kolokvijum. Prijava će biti otvorena do 5.6.2020. godine. Nakon toga ću sa zainteresovanim studentima dogovoriti termin popravnog kolokvijuma e-mail-om.

Prije završnog ispita pokušaću u dogovoru sa rukovodstvom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje dogovoriti i organizovati termine za pristup studenata računarskoj učionici radi pripreme završnog ispita. Informacije o tome biće dodate ovdje.

Zvršni ispit je zakazan za 10.6.2020. godine (redovni termin) i 24.6.2020. (popravni termin). Raspored polaganja u redovnom terminu će biti objavljen 9.6.2020. godine, uz vođenje računa o mjerama zaštite od COVID-19 virusa koje tada budu na aktuelne.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 168