Fakultet političkih nauka

Termin drugog kolokvijuma
Drugi kolokvijum iz predmeta Uvod u komunikologiju biće održan 17.12. od 8.30h u sali 2.

Broj posjeta : 130