Fakultet političkih nauka

Teorije međunarodnih odnosa -vježbe
Vježbe iz predmeta Teorije međunarodnih odnosa za studente magistarskih studija održaće se u ponedeljak, 6.novembra sa početkom u 16.15h, sala 2.