Fakultet političkih nauka, 31.12.2018

Rezultati popravnih pismenih kolokvijuma i prijave za usmeniU dodatku možete naći tabelu sa rezultatima iz Globalizacije i ukupnim brojem poena na kraju semesra.

Studenti koji žele da usmenim putem polažu usmene, a nisu iskoristili pravo na to pisanim putem, mogu se prijaviti njkasnije do petka, 4. januara.

Za konsultacije se obratiti saradnici u nastavi.

Dokumenti