Građevinski fakultet

Termin kolokvijuma - 16.11.2020 23:08
Kolokvijum iz Tehničkog crtanja održaće se u petak, 20.11. u 9h preko Zoom aplikacije.

Pristup kolokvijumu - preko pristupnog linka za vježbe iz Nacrtne geometrije za koje je taj termin bio rezervisan.

Studenti su dužni obezbijediti nesmetano audio i video uključenje i stabilnu internet konekciju. O ostalim pravilima polaganja ispita online biće obaviješteni preko predstavnika studenata. 

Umjesto u petak, vježbe iz Nacrtne geometrije će se održati u četvrtak, nakon predavanja (važi pristupni link za predavanja NG).

 

Broj posjeta : 159