Građevinski fakultet, 16.01.2021

Raspored polaganja ispita 18.1.2021. - 16.01.2021 23:56Termin 9-11h

sala 008:  studenti sa br. ind. 1- 22/2020

sala 105: studenti sa br. ind. 23 - 51/2020

amfiteatar 015: studenti sa br. ind. 52 - 80/2020

Termin 11-13h

sala 008:  studenti sa br. ind.  81- 100/2020

sala 105: studenti sa br. ind. 101 - 110/2020 i svi 2019

amfiteatar 015: 2018, 2017 i ostali

Studenti koji polažu u amf. 015 treba da ponesu table za crtanje.

 

Broj posjeta : 278