Građevinski fakultet, 16.11.2020

Termin vježbi promijenjen - 16.11.2020 23:20Umjesto u petak, vježbe iz Nacrtne geometrije će se održati u četvrtak, nakon predavanja (važi pristupni link za predavanja NG). 

Termin (i pristupni link) koji je bio rezervisan za vježbe u petak (9h), iskoristićemo za polaganje kolokvijuma iz Tehničkog crtanja.

Broj posjeta : 145