Građevinski fakultet, 04.11.2020

Termin održavanja Testa br. 1Test broj 1 će se održati u subotu 07.11.2020. godine u sali br. 106, zgrada tehničkih fakulteta u sledećim terminima:

  • studenti sa brojem indeksa 01/2019-80/2019 od 1730 časova;
  • studenti sa brojem indeksa 81/2019-110/2019 i 2005-2018 od 1830 časova.

Studenti su obavezni da na svim provjerama znanja (testovi, kolokvijumi, završni ispiti) posjeduju indeks ili ličnu kartu.

 

PREDMETNI NASTAVNIK

Milivoje Rogač

Broj posjeta : 239