Građevinski fakultet, 11.12.2020

Termin održavanja popravnog kolokvijumaPopravni kolokvijum će se održati u utorak 29.12.2020. godine u salama br. 015 (zgrada Tehničkih fakulteta), 105, 008, 006 i 010 (zgrada Građevinskog fakulteta), sa početkom u 14.00 časova.

Studenti su obavezni da na svim provjerama znanja (testovi, kolokvijumi, završni ispiti) posjeduju indeks ili ličnu kartu.

Studenti su obavezni da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su propisali državni organi.

 

PREDMETNI NASTAVNIK

Broj posjeta : 160