Građevinski fakultet, 18.12.2020

Novi termin popravnog kolokvijumaNa zahtjev studenata, a u dogovoru sa Prodekanom za nastavu, popravni kolokvijum se odlaže za srijedu 30.12.2020. godine. Popravni kolokvijum će se održati u salama 015, 017, 105, 008, 006 sa početkom u 10.00 časova.

Studenti su obavezni da na svim provjerama znanja (testovi, kolokvijumi, završni ispiti) posjeduju indeks ili ličnu kartu.

Studenti su obavezni da se pridržavaju epidemioloških mjera koje su propisali državni organi.

 

PREDMETNI NASTAVNIK

Broj posjeta : 235