Građevinski fakultet, 18.01.2021

Završni ispit - raspored po grupamaZavršni ispit iz Osnova hidrotehnike održaće se 19.01. od 11:0-13:0h u salama 015, 010 i 105, prema rasporedu koji je dat u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 85