Građevinski fakultet, 09.02.2020

Obavjestenje za studente koji su ranije slusali predmetStudenti (ponovci) koji su po prethodnom nastavnom planu slusali predmet Organizacije i tehnologija građenja (3+3 i 6,5 ECTS kredita) i uradili i predali elaborat u prošloj godini, ove godine neće morati ponovo da rade elaborat, već će im biti priznati ranije osvojeni bodovi za elaborat.

Ocjena i bodovi na elaboratu koji je urađen prije 2018/19  godine nece biti priznati i studenti ce ponovo morati da rade elaborat.

Detaljniji pregled obaveza ponovaca je dat u posebnom fajlu.

Dokumenti

Broj posjeta : 205