Fakultet političkih nauka, 17.12.2020

Raspored polaganja popravnih testova iz GlobalizacijeRaspored polaganja popravnih testova:

9:00h-9:40h Politikologija (specijalističke) i Novinarstvo (specijalističke) - I test

9:40h-10:20h Politikologija (specijalističke) i Novinarstvo (specijalističke) - II test

10:20h-11:00h Međunarodni odnosi - I test

11:00h-11:40h Međunarodni odnosi - II test

11:40h-12:20h Politikologija - Međunarodni odnosi (novi program) - I test

12:20h-13:00h Politikologija - Međunarodni odnosi (novi program) - II test

 

Studenti mogu odabrati da kolokvijume popravljaju i usmeno, u sklopu završnog ispita.

Broj posjeta : 60