Fakultet političkih nauka, 16.09.2019

Engleski stručni V i VI - PROMJENA TERMINE ISPITAIspit iz predmeta Engleski stručni V i IV biće održan u petak 20.09. u 17h.

Broj posjeta : 135