Građevinski fakultet

Raspored studenata po salama za zavrsni ispit
Poštovane kolege raspored studenata po salama za završni ispit je sljedeći:

Kolege sa brojem indeksa do 47/18 ispit rade u sali 015.

Kolege sa brojem indeksa od 48/18 do 85/18 ispit rade u sali 017.

Kolege sa brojem indeksa od 86/18 do 58/16 ispit rade u sali 105.

Ostale kolege rade ispit u sali 008.

Završni ispit počinje u 9 h.

Broj posjeta : 129