Fakultet političkih nauka, 02.12.2019

Kolokvijum - 02.12.2019 15:22Drugi kolokvijum iz predmeta Prava Evropske unije, na zahtjev studenata, održaće se 9. decembra u 15 časova.

Popravni drugi kolokvijum iz predmeta Prava Evropske unije, na zahtjev studenata, održaće se 23. decembra u 15 časova.

Materija kolokvijuma obuhvata poglavlja o pravu Evropske unije od 213 do 286 strane (Budimir P. Košutić, Osnovi prava EU, CID, 2014)

Broj posjeta : 151