Građevinski fakultet, 26.10.2018

ObavještenjeOBAVJEŠTENJE
 
I kolokvijum će se održati 19.11.2018. u terminu 12-14h sati, u sali 105
II kolokvijum će se održati 24.12.2018. u terminu 12-14h sati, u sali 105