Fakultet političkih nauka, 15.02.2020

Prvi čas vježbi



Prvi čas vježbi iz predmeta Poslovno komuniciranje biće održan u ponedeljak, 17.2.  u terminu istaknutom na sajtu.

Broj posjeta : 84