Fakultet političkih nauka, 15.05.2018

Termin redovnog i popravnog ispitaRedovni ispit:

Novinari - 5. jun u 9h

Politikolozi - 8. jun u 9h

Popravni ispit:

Politikolozi - 19. jun u 9h

Novinari - 22. jun u 9h