Fakultet političkih nauka, 06.05.2019

Dodatni časU srijedu  8. maja 2019. godine u 11h (sala 2) će se održati dodatni čas iz Političkog ponašanja na temu Izbori za Evropski parlament. Predavanje će držati Petar Marković, doktorant političke teorije i evropskih studija na Slobodnom univerzitetu u Briselu i LUISS univerzitetu u Rimu. Petar je, takođe, izvršni direktor ECIT Fondacije i gostujući predavač na Vesalius Koledžu u Briselu.

Tema predavanja je Izbori za Evropski parlament: Novi društveni ugovor sa građanima Evrope?

Dok se primiče kraj Osmog saziva Evropskog parlamenta, Evropska unija se priprema za predstojeće izbore za Evropski parlament zakazane za 23. i 26. maj. Ovi “evropski” izbori predstavljaće vododjelnicu u politici Unije. Sijenka Bregzita, transnacionalizacija političkih kampanja duž cijelog ideološkog spektra i očekivani raspad velike koalicije koja je do danas činila okosnicu evropske integracije ukazuju na posebnost ovih kao izbora “za dušu Evrope”. Kakve su političke posledice ovakvih izbora iz perspektive građana Evrope? Koji će trendovi izlaznosti i izbora glasača oblikovati kampanje kandidata za Evropski parlament ove godine? Šta je sudbina sistema vodećih kandidata? Kao buduće građane EU, zašto građane Crne Gore uopšte treba da zanimaju rezultati ovih izbora? U široj perspektivi, koja su to prava sadašnjih i budućih građana Unije? Zašto je ovaj status bitan i kako se građani mogu izboriti za svoja prava? Ovo su pitanja kojima ćemo se baviti na predavanju na interaktivan način.

Predavanje organizuje EU info centar u saradnji sa Fakultetom političkih nauka UCG.

Pozivaju se svi studenti Političkog ponašanja da prisustvuju predavanju koje će se bodovati sa 3 boda. 

Broj posjeta : 89