Fakultet političkih nauka, 20.02.2020

Obavještenje za studente koji nijesu položili ispitStudenti koji nijesu položili ispit u ovom semestru treba da se rukovode planom rada (datumima kolokvijuma, vježbi i predavanja) i obavještenjima na sajtu vezanim za predmet Međunarodni odnosi na smjeru Medijske studije i novinarstvo. Riječ je o sličnom sadržaju predmeta, i na ovaj način je studentima koji nijesu položili, a usled sprovođenja novog sistema studija, omogućeno da redovno prate predavanja i vježbe i polažu kolokvijume. 

Broj posjeta : 116