Građevinski fakultet, 14.06.2019

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenjePopravni završni ispit održaće se 20.06.2019. god u sali 010 sa početkom od 09 h. Popravni završni ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dijela.

Dokumenti

Broj posjeta : 250