Materija kolokvijuma i završnog ispita - 23.02.2024 12:19
Kolokvijum iz predmeta Međunarodno poslovno pravo obuhvata materiju iz udzbenika Đurović R.: Međunarodno privredno pravo, Beograd, 2004, prema informacionoj listi, po sledećim starnicama: 3-14, 21-82, 144-150, 191-194, 197-199, 249-270, 274-301. 

 Završni ispit obuhvata materiju "Pratećih ugovora međunarodnoj kupoprodaji", "Stranih investicija" i "Rješavanja sporova".

Obavezna literatura za oblast "Pratećih ugovora međunarodnoj kupoprodaji" je udžbenik Đurović, R: Međunarodno privredno pravo, Beograd, 2004. - a obavezna pitanja predstavljaju ugovori obrađeni na predavanjima (ugovor o posredovanju, ugovor o zastupanju, ugovor o komisionu, ugovor o kontroli, ugovor o uskladištenju, ugovor o špediciji, ugovor o osiguranju, ugovor o lizingu, ugovor o franšizingu i ugovor o faktzoringu).

Obavezna literatura za oblasti "Strane investicije" i "Rješavanje sporova" je udžbenik Vukadinović, R: Međunarodno poslovno pravo – Opšti i posebni deo, Kragujevac, 2012.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.