Fakultet političkih nauka

5. april - plan rada
Vježbe iz Onlajn produkcije, biće organizovane na sljedeći način:

Producent serijala, svi producenti epizoda + dizajneri zvuka: 15:45h

Scenaristi: 16:15h

Pristupni link je isti kao i na prethodnim vježbama.

Broj posjeta : 77