Fakultet političkih nauka

Završni ispit
Radovi iz Vizuelne kulture se predaju na završnom ispitu, čiji će termin biti blagovremeno utvrđen.

Svi studenti/kinje radove treba da predaju na jednom USB uređaju (na kojem su po folderima raspoređeni pojedinačni radovi) ili u formi izrađenih fotografija. Moguće je odabrati samo jedan način prezentacije koji mora biti isti za sve studente/kinje.

Broj posjeta : 45