Fakultet političkih nauka, 16.11.2017

Tekst za vježbe 21. 11.Za sljedeće vježbe iz Etniciteta, koje će se održati 21. novembra, potrebno je pripremiti tekst iz hrestomatije za vježbe, poglavlje “Nacionalizam i kulturni identitet”, od A. Smita, str. 115-156.