Fakultet političkih nauka

Rezultati drugog kolokvijuma i termin popravnog
U dodatku možete naći tabelu sa rezultatima nakon drugog kolokvijuma iz Etnciteta i etničkih odnosa. Uvid u testove je moguće ostvariti u petak, 22. decembra, u 12:30h (kabinet 11).

Popravni kolokvijumi (pismeni) biće održani u utorak, 26. 12, prema rasporedu koji će biti objavljen blagovrmeno.

 

Dokumenti