Fakultet političkih nauka, 15.11.2019

KolokvijumKolokvijum će se održati u utorak 19.11 u sali br. 3, prema sljedećem rasporedu.

- Politikologija i Međunarodni odnosi - 11-12h.

Socijalna politika i socijalni rad - 12-13h.

Novinarstvo i Evropske studije - 13-14h.

Broj posjeta : 161