Fakultet političkih nauka

Termin polaganja popravnih kolokvijuma
Popravni oba kolokvijuma biće održan u utorak 18.12. prema sljedećem rasporedu:

1. Popravni prvog kolokvijuma (oba smjera) u 16h, sala 2;

2. Popravni drugog kolokvijuma (oba smjera) u 16h i 45min, sala 2.