Fakultet političkih nauka, 18.12.2020

Online nastava 21. decembra - 18.12.2020 10:12Nastava iz predmeta Međunarodno poslovno pravo zakazana za 21. decembar, po dogovoru sa studentskim predstavnicima,  biće održana putem ZOOM platforme u 12 časova.

Uvid u testove zakazan za 21. decembar odlaže se.

Popravni kolokvijum biće održan prema rasporedu 28. decembra u 12 časova.

O terminu uvida u radove studenti će biti blagovremeno obaviješteni. 

 
 
Broj posjeta : 65