Fakultet političkih nauka

Vježbe VIII - link
Vježbe iz predmeta Politički marketing održaće u 13.30 putem aplikacije Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/74739643508?pwd=a3RReTVTQTNqVC9pTDR3U0ZVSCt2QT09

Broj posjeta : 16