Fakultet političkih nauka, 25.02.2021

Raspored preostalih predavanjaUbuduće, predavanja iz Političke kulture biće na fakultetu, prema sljedećem rasporedu:

15:00-16:00h - Politikologija - Međunarodni odnosi (do broja indeksa 20/18); Sala 1

16:00-17:00h - Politikologija - Međunarodni odnosi (nakon broja indeksa 20/18); Novinarstvo (svi studenti); Sala 1

Broj posjeta : 23