Fakultet političkih nauka, 20.07.2020

Termin ispita u septembarskom rokuModalitet polaganja ispita:

Kolokvijum: 50 bodova

Završni ispit: 50 bodova

Način polaganja: Pismeno

 

05. 09. 2020. od 09h 18. 09. 2020. od 09h
Broj posjeta : 84