Fakultet političkih nauka, 09.04.2018

Prezentacija Crna Gora do SRJU dodatku je prezentacija o političkom sistemu Crne Gore do SRJ.

Dokumenti