Fakultet političkih nauka, 17.08.2018

Kolokvijum i ispit u avgustovskom/ septembarskom rokuKolokvijum i ispit iz predmeta Politički sistem Crne Gore biće održani istog dana, u dva roka (4. i 18. septembra, 16h), pismenim putem.

Studenti koji ne žele da rade popravni kolokvijum zadržavaju poene koje su osvojili na kolokvijumu tokom semestra.

Poeni sa vježbi će biti uračunati u ukupan broj poena za one studente koji su bili aktivni tokom semestra i dobijali poene na vježbama.

Za dodatne informacije kontaktirati saradnicu u nastavi na mail almedina@ac.me.