Građevinski fakultet, 09.05.2018

Termin polaganja kolokvijuma - 09.05.2018 12:04Test, kolokvijum i završni ispit iz predmeta Geologija će se održati 18. maja sa početkom u 11 časova.