Satnica polaganja završnog i popravnog ispita
SATNICA POLAGANJA:

24. juna 2023. godine (sala 015):

  • od 12 do 12:45 - test (kao dio završnog ispita)
  • od 13 - usmeni (kao dio završnog ispita) .

3. jula 2023. godine (sala 015):

  • od 9 do 9:45 - test (kao dio završnog ispita)
  • od 10 - usmeni (kao dio završnog ispita) .

USLOVI ZA POLAGANJE:

  • na ispit  je potrebno donijeti indeks, a elaborat je potreban za usmeni dio ispita (ako nisu radili elaborat, mogu odgovarati na osnovu elaborata kolege)
  • za test nije dozvoljena literatura
  • za test ne postoji prag bodova koji se mora preći da bi se bodovi računali u ukupne bodove za ocjenu

Studenti mogu polagati završni dio ispita koji se sastoji od testa i usmenog ispitivanja (u redovnom i popravnom roku), pri čemu se oba dijela završnog ispita moraju polagati u istom terminu. 

Student ima pravo da samo jednom polaže popravne kolokvijume (ne moraju se polagati oba u istom terminu)Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.