Građevinski fakultet, 21.03.2020

Uputstva za izradu prvog dijela Elaborata (I kolokvijum)U skladu sa naredbom Vlade Crne Gore i preporukama Univerziteta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/65505-univerzitet-crne-gore-upucuje-nastavno-osoblje-na-moguce-nacine-odrzavanja-nastave-onlajn), u prilogu objavljujemo uputstva za izradu prvog dijela Elaborata.

Studenti treba da uz pomoć predavanja, uputstava za izradu prvog dijela Elaborata i druge dostupne literature nauce sve teme predviđene za prvi kolokvijum. Za dodatne konsultacije mogu se obratiti na moju mejl adresu.

Dokumenti

Broj posjeta : 129