Fakultet političkih nauka

Nauka o upravljanju - termin vježbi
Obavještavaju se studenti II godine smjera Politikologija da će se vježbe iz predmeta Nauka o upravljanju održavati petkom posle časova predavanja.