Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-66334-82
Naziv : Fak. Političkih nauka projekti
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Fak. Političkih nauka projekti
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet političkih nauka
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 9329.01
Rukovodilac : Knežević Saša
Opis :